kurow

3-4 XII 2015

Współorganizator

PRNEWS

Sponsor platynowy:

PRNEWS

Złoty partner:

Orange Orange

Srebrni sponsorzy:

PRNEWS

Partnerzy:

Bankier Bankier Bankier Bankier

Patronaty Honorowe:

TI TI TI TI TI TI PRNEWS PRNEWSPolska Izba Informatyki i Telekomunikacji PRNEWS PRNEWS

Patroni medialni:

Bankier Bankier Bankier Bankier PRNEWS PRNEWS PRNEWS PRNEWS
 • VIII Konferencja Central European Electronic Card  – Warsaw 2015

   

  3 – 4 grudnia   2015 r., Hotel Novotel Warszawa Centrum

   

  Mamy ogromną przyjemności poinformować Państwa, że rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji Konferencji Central European Electronic Card Warsaw.

  Konferencja Central European Electronic Card (w skrócie: CEEC) - kontynuacja organizowanej od 2001 r. Konferencji KARTA – jest najważniejszym corocznym spotkaniem szeroko rozumianej branży kartowej z Polski i Europy Centralnej. Podczas dwudniowych obrad  ponad 350 gości z kraju i zagranicy   ma okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma specjalistycznymi prezentacjami oraz do wielu bezpośrednich spotkań. Konferencja Central European Electronic Card Warsaw to jedyne miejsce, w którym spotykają się corocznie przedstawiciele instytucji i firm najważniejszych dla rozwoju nie tylko  biznesu kartowego w Polsce i Europie. W dobie radykalnych zmian w biznesie kartowym wiodącymi wyznacznikami szczególnego zainteresowania organizatorów Konferencji CEEC jest od trzech lat pięć istotnych  haseł-drogowskazów: Payment – Commerce – Mobility – Identity – Security. W tym roku dodamy następne: Smart City.

  Tematyka konferencji bazuje przede wszystkim na obiektywnie interesujących opisach przypadków w autorskim wykonaniu ich realizatorów i dotyczy najbardziej aktualnych tematów  dla rynku kartowego w Polsce i Europie.

  Pełna informacja o agendzie i przebiegu Konferencji Central European Electronic Card Warsaw w latach 2008 – 2014  jest dostępna w zakładce ARCHIWUM.

  Sukces Konferencji CEEC to w dużej mierze zasługa partnerów i patronów współtworzących jej program.

  Współorganizatorem Konferencji CEEC od pierwszej edycji był Związek Banków Polskich, a jego wyspecjalizowany organ – Rada Wydawców Kart Bankowych – obejmował  ją honorowym patronatem. W minionych latach Konferencji patronowały również takie instytucje jak : Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Izba Gospodarki Elektronicznej, Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  Platynowym Sponsorem Konferencji  CEEC  od pierwszej edycji konferencji była Visa Europe.

  Wykaz planowanych tematów tegorocznej Konferencji Central European Electronic Card Warsaw:

  Podczas konferencji poruszane są kwestie dotyczące m.in. następujących tematów:

  „Płatności mobilne”

  „Rozwój obrotu bezgotówkowego”

  „Bankowość elektroniczna”

   „Tendencje rozwoju produktów kartowych na świecie i w Europie”

  „Akceptacja płatności kartami”

  „Ekonomiczne i technologiczne skutki zmiany stawek interchange”

  „Rozwiązania samoobsługowe dla nowoczesnych metod płatności”

    „Nowoczesne metody płatności w eCommerce, wewnątrzkrajowym i transgranicznym”

  „Cyfrowe pieniądze cyfrowego świata”

  „Nowoczesne systemy IT wspierające bankowy obrót kartowy”

  „Bezpieczeństwo obrotu kartowego”

  „Zwalczanie oszustw kartowych”

  „Elektroniczna tożsamość i usługi zaufania”

  „Autentykacja i identyfikacja”

  „Kartowe systemy lojalnościowe”

  „Karty miejskie i regionalne”

  „Karty przedpłacone”

  „Karty podarunkowe”

  „Polskie i europejskie regulacje prawne a rozwój nowoczesnych metod płatności”

  „Edukacja użytkowników systemów kartowych”

  „Outsourcing procesów kartowych w praktyce”

   „Ekonomiczna strona biznesu kartowego”

  „Technologie kartowe w służbie Smart City”

  „Internet rzeczy”

  „Social-media a nowy kontekst funkcjonowania systemów płatności”

   „Systemy kartowe w ochronie zdrowia”

  oraz inne aktualne tematy zaproponowane przez firmy

  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w CEEC 2015. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami promocji Państwa firmy podczas Konferencji przez:

  • sponsoring, patronat, partnerstwo
  • przedstawienie merytorycznej prezentacji
  • reklamę wizualną
  • stoisko informacyjne

  oraz do aktywnego udziału w Konferencji i współpracy przy jej organizacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie  propozycje i sugestie dotyczące np. rozszerzenia proponowanej tematyki Konferencji o kwestie Państwa interesujące.

  Imprezy towarzyszące Konferencji

  Finał przeprowadzonych w okresie październik – listopad 2015r. rankingów na:

  a/  najpiękniejszą polską  – kartę  roku (warunek: wyemitowaną do 31 października 2015 r.]

  b/  najbardziej innowacyjny produkt/usługę kartową roku w Polsce – (warunek: wprowadzony w życie do 31 października 2015 r.)

  c/ najlepszy program/system IT roku w Polsce do obsługi systemów kartowych (warunek: wprowadzony w życie do 31 października 2015 r.).

  d/ najlepszą medyczną kartę roku (warunek: wprowadzoną w życie do 31 października 2015 r.)

  e/ najlepszą przedpłaconą kartę roku (warunek: wprowadzoną w życie do 31 października 2015 r.)

  f/ najlepszą lojalnościową kartę roku (warunek: wprowadzoną w życie do 31 października 2015 r.)

  g/ najlepszą podarunkową kartę roku (warunek: wprowadzoną w życie do 31 października 2015 r.)

  h/ najlepszą reklamę produktu kartowego wyemitowaną w polskich mediach (warunek: wyemitowaną po raz pierwszy do 31 października 2015 r.)

  i/ Kartę dla Polski na 2016 rok.

  Wszystkie w/w rankingi są  prowadzone we współpracy z wybranymi mediami,  z możliwością wysyłania odpowiednich kuponów konkursowych, głosowania przez Internet itd. przez ludzi z branży. Pozwoli to w niektórych z w/w propozycji nagród wyłonić „nagrody publiczności” niezależne od nagród przyznanych przez fachowe jury powołane w tym celu przez Organizatorów Konferencji.

  Tradycją stało się już, że  nagrody w w/w rankingach są wręczane w odpowiedniej oprawie podczas   Polskiej Kartowej Gali. W ciągu siedmiu lat Polska Kartowa Gala na stałe wpisała się do kalendarza najważniejszych spotkań środowiska kartowego w Polsce. Impreza ta gromadzi co roku wielu prominentnych przedstawicieli polskiego środowiska kartowego, na czele z osobami kluczowymi  dla branży (jak prezesi banków-emitentów, wysocy przedstawiciele międzynarodowych organizacji kartowych,  firm producentów kart, firm IT obsługujących branżę kartową  itd.) oraz media.

  Uroczystość ta, wydzielona z Konferencji, odbędzie się tradycyjnie pierwszego dnia Konferencji CEEC 2015 wieczorem w „Polonia Palace Hotel”.

  Więcej informacji o konkursach i Polskiej Kartowej Gali będzie dostępnych na stronie www.kartowagala.pl

   

  Premiera siódmego  wydania Almanachu „ Polskie Karty”

  Podczas Konferencji CEEC 2015 ukaże się kolejne, już siódme , wydanie Almanachu „Polskie Karty 2016”, wydawnictwa będącego kompendium wiedzy o polskim rynku kartowym – instytucjach,  firmach, ludziach i kartach w Polsce. Dotychczasowe wydania Almanachu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem branży dając jednocześnie  zarówno firmom jak i osobom zaangażowanym w rozwój branży kartowej w Polsce, jedyną w swoim rodzaju okazję do szerszego zaprezentowania się na polskim rynku. Więcej  szczegółów na : www.cardsalmanach.eu.

   

  Medien Service

  Sławomir Cieśliński

  GSM: +48502111153

  e-mail:  medserv@interia.pl   |   medien_service@poczta.onet.pl

  www.medienservice.com.pl   | www.polskiekarty.info.pl

  www.conkarta.pl   |    www.cardsalmanach.eu

  www.atp-klub.pl   |    www.digitalmoneyforum.biz

   

  Warszawa, 2015-02-02

 • Konferencja będzie na bieżąco tłumaczona na języki polski i angielski.

   

  Dzień pierwszy (3  grudnia  2015r.)

  09.00 – 10.00 – rejestracja uczestników, kawa o poranku


  10.00 – 10.10Otwarcie konferencji przez dr hab. Jerzego Boehlke, Dziekana ds. Rozwoju i Współpracy z Zagranicą na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – współorganizatora Konferencji  CEEC 2015


  10.10 – 10.25Piotr Muszyński – Wiceprezes Zarządu Orange Polska  (wystąpienie dot. bezpieczeństwa IT )


  10.25 – 11.30Sesja otwarcia : „Przyszłość płatności – jaki wkład Polski jest możliwy?”, prezentacje i wystąpienia Krzysztofa Pietraszkiewicza – Prezesa Związku Banków Polskich, Adriana Kurowskiego – Dyrektora Visa Europe w Polsce  oraz  dr inż.Wacława Iszkowskiego – Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

  Wystąpienia i prezentacje, panel dyskusyjny:

  • Związek Banków Polskich, Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz
  • Visa Europe, “Płatności to świetna branża”– Adrian Kurowski , Dyrektor Visa Europe w Polsce
  • Frost & Sullivan, „The Future of Payments” – Jean-Noel Georges

  moderator dyskusji: Sławomir Cieśliński        


  11.30 – 12.00 – przerwa


  12.00- 13.30

  sala „Róża”

  Sesja specjalistyczna: „Przyszłość płatności”,  cz.I

   

  moderator dyskusji: dr Michał Kisiel, Bankier.pl

  Nowe horyzonty, ślepe uliczki – dokąd zmierzają płatności?” – Michał Kisiel, Bankier.pl

  „Przyszłość płatności” – Maciej Maciejewski, Visa Europe

  „Securing customers’ remote interaction with their banks” – Zoltan Szalai, Gemalto

  „Przyszłość płatności okiem dostawcy systemów IT” – Marcin Rusinek, Visiona

   Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   


  sala  “Lilia”

  Sesja specjalistyczna: „Czy i kiedy zrezygnujemy z gotówki w Polsce i w innych krajach?

  Partner sesji: Cashless.pl

  moderator dyskusji: Jacek Uryniuk, Cashless.pl

   „Payment Gateway – świat bez gotówki.Narzędzie skutecznego i bezpiecznego wdrażania płatności bezgotówkowych ” –  dr inż. Grzegorz Wojtenko, MCX Systems

  „Perspektywy rozwoju obrotu bezgotówkowego – wnioski i działania aktualizacyjne w zakresie PROB” – Wioletta Barwicka, Narodowy Bank Polski

  „No Cash Day” – Geronimo Emili, Cashlessway

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów oraz zaproszonych gości: Adrian Kurowski – Visa Europe.

   


  sala „Frezja”

  Sesja specjalistyczna: „Rozwiązania samoobsługowe dla potrzeb rynku kartowego”

  moderator dyskusji: Marek Firkowicz

  „Bankomaty w Polsce – podsumowanie minionego roku” – Marek Firkowicz

  „Unia bankomatowa” –  Miłosz Brakoniecki, Obserwatorium.biz

  „A new entrant’s perspective of the self-service market in Poland” – Fergus Graham, Cardtronics

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   

   

  13.30 – 14.30 – obiad


   

  14.30 – 16.00 – sesje specjalistyczne

   

  sala “Róża”

  Sesja specjalistyczna: „Przyszłość płatności”,  cz.II

   moderator dyskusji: dr Michał Kisiel, Bankier.pl

  „Rozwój przez innowacje czy efekt skali: Przyszłość rynku płatności w horyzoncie 2020”-  dr Michał Polasik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  „Rozwój płatności – szaleństwo czy normalność?” – Janusz Diemko, Maciej Gawinecki

  „Przyszłość płatności w handlu detalicznym” – Piotr Waś, Ingenico

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   

   


  sala  “Lilia”

  Sesja specjalistyczna: „Polska karta płatnicza”

  moderator dyskusji: Sławomir Cieśliński

  „Karta Polcard – takie były początki….” – Zbigniew Wiśniewski

  „Krajowa sieć bankomatowa a karta lokalna” Adam Tencza,  SIBS International

  „Repolonizacja kart płatniczych – dlaczego?” – Tadeusz Kościński, Bank Zachodni WBK

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów oraz zaproszonych gości: Adrian Kurowski – Visa Europe.

   


  sala „Frezja”

  Sesja specjalistyczna: “Chmura i inne nowoczesne rozwiązania IT dla rynku finansowego”

  moderator dyskusji: Jerzy Cichowicz

  „Przetwarzanie kart w  chmurach – doświadczenia z budowy i oceny systemów kartowych w chmurach”–  Kris Olejniczak, Sysnet Global Solutions

  „Banking security from Gemalto” – Zoltan Szalai, Gemalto

  „Bankowość w chmurach  – czy to może być bezpieczne? Ależ tak !” Tadeusz Reczyński, Stafan Sterzycki, FCR

  „Rozwiązania chmurowe w systemach wspomagających wymuszenie compliance” – Jacek Rońda, Evizone Polska

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów oraz zaproszonych gości: Tomasz Matuła – Orange Polska

   

   

  16.00 – 16.15 – przerwa


   

  16.15 – 17.15 sesje specjalistyczne

   

  sala “Róża”

  Sesja specjalistyczna: „Przyszłość płatności”,  cz.III

  moderator dyskusji: dr Michał Kisiel, Bankier.pl

  „Płatności w Internecie Rzeczy”-  prof. dr Jarogniew Rykowski, Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu

  „Jak przekonać młodych do usług bankowych”-  Maciej Łuczak, Robert Kałuża, Billon

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   


  sala  “Lilia”

  Sesja specjalistyczna: „Nowe zagrożenia bezpieczeństwa transakcji”

  moderator dyskusji: dr inż. Jerzy Świtek

   „Cross – channel: wyzwania dla bezpieczeństwa”Cezary Kosiński, Swan Payments

  Specjalna karta, czyli jak BEZPIECZNIE przechować trudne hasła czy kody – alternatywa dla elektronicznych rozwiązań”Jan Głowniak, GD Serwis

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.


  sala „Frezja”

  Sesja specjalistyczna: „Edukacja finansowa i social-media a nowy  kontekst funkcjonowania systemów płatności”

  moderator dyskusji: dr Eugeniusz Śmiłowski

  „Odtworzenie procesu decyzyjnego klientów” –  Krzysztof Majkowski, Gemius Polska

  Postawy Polaków wobec finansów” Norbert Konarzewski, Fundacja Kronenberga

  „Jak pogodzić masowość z indywidualnym charakterem komunikacji ?” –  Pablo Dominguez, vintom.com

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   

   

  17.15 – 17.30 – przerwa


  17.30 – 18.30 – sesje specjalistyczne

   

  sala “Róża”

  Sesja specjalistyczna:  „Przyszłość płatności ”,  cz.IV

  moderator dyskusji: dr Michał Kisiel, Bankier.pl

  “Płatności na paśmie licencjonowanym” – Łukasz Strzałkowski, Eryk Szweryn, Platforma Komunikacji i Rozwiązań Mobilnych

  Dalszy ciąg dyskusji z udziałem w/w prelegentów.


  sala  “Lilia”

  Sesja specjalistyczna: „Karty przedpłacone, miejskie, regionalne, sportowe  i  lojalnościowe”

  moderator dyskusji: Sławomir Cieśliński

  ZenCard – Polska platforma marketingu dowiązanego do transakcji kartowej (card linked marketing)”–  Krzysztof Klimczak, Jarek Sygitowicz, ZenCard

  „E-kody w retailu. Nagradzanie jeszcze nigdy nie było tak proste”  – Robert Bogacki, Up Bonus

  „Karty lojalnościowe jako jeden z instrumentów profilowania klientów – zagadnienia prawne”–  Marta Kwiatkowska –Cylke, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   


  sala „Frezja”

  Sesja specjalistyczna: „Jak się musi i będzie zmieniać bankowość- znaczenie innowacyjności”

  moderator dyskusji: prof.dr Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  „Opinie ekspertów nt. zmian w systemie bankowym” – dr Jerzy Głuszyński, Instytut Badawczy Pro Publicum

   Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   

   

  19.00 – 22.00 Polska Kartowa Gala (w jej trakcie nastąpi wręczenie nagród w  10 konkursach na Najlepsze karty w Polsce w 2015 r.) Sala „Ludwikowska”  w „Polonia Palace Hotel”, Al.Jerozolimskie 45

   

  Dzień drugi (4 grudnia 2015r.)

  09.00 – 10.00 – rejestracja uczestników, kawa o poranku


  10.00 – 11.30 –

   

  sala “Róża”

  Sesja plenarna: „Rozwój e-Commerce a nowoczesne metody płatności w obrocie wewnątrzkrajowym i transgranicznym”

  Partner sesji: Izba Gospodarki Elektronicznej

  moderator dyskusji: Sławomir Cieśliński

  „Przyszłość e-płatności:konsumenci i przedsiębiorcy a rynek i regulacje prawne”Grzegorz Wójcik, Izba Gospodarki Elektronicznej

  „Rola płatności kartą w sprzedaży w modelu Omnichannel”Michał Paluszczak, Tpay.com

  „Rozliczenia z konsumentami – prawne aspekty płatności w transakcjach B2C dokonywanych w Internecie”  –  Przemysław Walasek, Kancelaria Taylor Wessing

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów oraz zaproszonych gości: Małgorzata Ciszecka  – Visa Europe.

   


  sala  “Lilia”

  Sesja specjalistyczna: „Polskie i europejskie regulacje prawne a rozwój nowoczesnych metod płatności”, cz.I

  moderator dyskusji: Krzysztof Korus,  dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

  Dyrektywa PSD2  – konkurencja czy współpraca?” – dr Paweł Widawski, Związek Banków Polskich

  „Regulacje: bezpieczeństwo czy wygoda”dr Krzysztof Korus, dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

  Rozporządzenie UE dot. opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę”–  dr Jan Byrski, Kancelaria Traple, Konarski Podrecki i Wspólnicy

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   


  sala „Frezja”

  Sesja specjalistyczna: ”Regulacja eIDAS: szansa na uporządkowanie problemów e-tożsamości i e-podpisu w Europie i w Polsce”

  moderator dyskusji: Wiesław Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

  Zabezpieczenie transakcji pieczęcią elektroniczną”–  Michał Tabor, Trusted Information Consulting

  Czy firmy wpadły w sieć e-usług?”–  dr Agnieszka Pugacewicz, Damian Zięba, DELab Uniwersytet Warszawski

  Normalizacja nowoczesnych technologii i systemów kartowych”–  Grzegorz Koprowski, Polski Komitet Normalizacyjny

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   

   

  11.30 – 12.00 – przerwa


  12.00 – 13.30 – sesje specjalistyczne

   

  sala “Róża”

  Sesja specjalistyczna: „Cyfrowe pieniądze cyfrowego świata”, cz. I

  Partener sesji: Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

  moderator dyskusji: Sławomir Cieśliński

  Bitcoin a Compliance i Bezpieczeństwo ”– Paweł Kuskowski, Maciej Ziółkowski, Satoshi

   Cyfrowe waluty – czyli tylko Bitcoin?”  –  Mariusz Sperczyński, Bitmarket

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   


  sala  “Lilia”

  Sesja specjalistyczna:  „Polskie i europejskie regulacje prawne a  rozwój nowoczesnych metod płatności”, cz.II

  moderator dyskusji: dr Krzysztof Korus, Krzysztof Korus, dLK Korus Okoń Radcowie Prawni

  PSD2 – nowe kompetencje nadzoru”  –  dr Anna Klein-Kaska, Uniwersytet Gdański

  „Przyjmowanie płatności przez Internet. Perspektywa prawno-podatkowa”–  Katarzyna Czekajło-Zajkowska, Grzegorz Leśniewski, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   


  sala „Frezja”

  Sesja specjalistyczna: Technologie Smart City

  moderator dyskusji: Jerzy Cichowicz

  „Wykorzystanie platform operatora telekomunikacyjnego  do płatności i rozliczeń w Smart City” – Tomasz Kołoszczyk, Orange Polska

   „Białostocka Karta Miejska – transakcja, informacja, wiedza – szkielet koncepcji
  SmartCard @Transport Publiczny  @ Białystok @ Smart City” –
  Bogusław Prokop, Białostocka Komunikacja Miejska

  Innovations next to you! Best practices  from Eastern Europe”–  Grzegorz Kasperek,  Plastic Card Polska

  Innowacyjne rozwiązania ITS jako narzędzia wspierające rozwój Smart City – elektroniczny pobór opłat w obszarach miejskich oraz na ich styku z drogami krajowymi” – Tomasz Polichnowski, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   

   

  13.30 – 14.30 – obiad


  14.30 – 15.45 – sesje specjalistyczne

   

  sala “Róża”

  Sesja specjalistyczna: „Cyfrowe pieniądze cyfrowego świata”, cz. II

  moderator dyskusji: Sławomir Cieśliński

  „Czym jest Blockchain?” – Filip Pawczyński, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin

  Jak zatrzymać inwazję cyfrowych walut?” – Lech Wilczyński, Inpay

  „Wartość bitcoina wobec możliwych scenariuszy rozwoju gospodarki” – dr Krzysztof Piech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   


  sala  “Lilia”

  Sesja specjalistyczna: Nowoczesne płatności dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych”

   moderator dyskusji: ………..

  „Rozwój dostępności Banku Zachodniego WBK dla klientów ze szczególnymi potrzebami” – Marta Walaszczyk-Szymańska, Monika Zalewska, Bank Zachodni WBK

  „Edukacja ekonomiczna polskich gimnazjalistów w świetle badań międzynarodowych” – Kamil Sijko, Instytut Badań  Edukacyjnych

   Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   


  sala „Frezja”

  Sesja specjalistyczna: „Karty zdrowia w Polsce – czy to jest realne i ma sens?”

  moderator dyskusji: dr inż. Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

  „Nowoczesne realizacje Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na świecie” – Konrad Piotrowski, Gemalto

  Dyskusja z udziałem w/w prelegentów.

   

   

  15.45 – 16.00 – przerwa


  16.00 – 17.30 – Sesja plenarna: „Płatności w dobie Internetu Rzeczy, czy człowiek będzie do czegoś potrzebny?”

   Wprowadzenie: prof. dr Jarogniew Rykowski, Uniwersytet Ekonomiczny  w Poznaniu

  Dyskusja z udziałem  zaproszonych gości: Daniel Piechocki – Orange Polska.

  moderator dyskusji: Sławomir Cieśliński

   


  17.30 – zakończenie konferencji CEEC 2015

   

  Uwagi:

  Organizator dołoży wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.

 • Novotel Warsaw Center – booking form MEDIEN SERVICE

 • Robert Bogacki

  Ukończył Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sącz, specjalizacja: Zarządzanie Strategiczne. W 2015 ukończył również MBA na warszawskiej Uczelni Łazarskiego.

  Swoje doświadczenie zdobywa od ponad dziesięciu lat na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich pracując m.in. dla takich firm jak: BELOS-PLP S.A. – jako Kierownik Działu Marketingu, Witex Super-Lock Ltd- Dyrektor Oddziału i Emergency Freight Interational-  Bussines Development Manager. Od 2007 roku współpracuje z firmą Bonus Systems Polska, a od 2014 również z firmą Cheque Dejeuner, które wspólnie stworzyły nową markę Up Bonus, aktualnie pełniąc funkcję Dyrektora ds. Sprzedaży I Marketingu.

  Już w 2000 roku pierwszy raz brał udział w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu lojalnościowego dla Klientów dużego sklepu spożywczego opartego o system kart plastikowych z kodem kreskowym zintegrowanym z systemem kasowym i czytnikami. W projekcie tym był odpowiedzialny także za przygotowanie i wyprodukowanie samych kart.

  Od 2007 lat współpracuje ze Śląskim Towarzystwem Marketingowym- aktualnie pełni w nim funkcję członka zarządu.

   

   

  Miłosz Brakoniecki

  Doradca Zarządu Cenatorium Sp. z o.o.

  Doktor nauk humanistycznych UAM w Poznaniu (specjalność socjologia), skończył studia podyplomowe ze strategii i planowania biznesu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

  Współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz, spółki zajmującej się doradztwem strategicznym dla branży finansowej i IT w zakresie rozwoju systemów mobilnych i internetowych.

  W latach 2006-2014 dyrektor bankowości elektronicznej w Banku Zachodnim WBK, gdzie odpowiadał za rozwój biznesowy bankowości elektronicznej, sprzedaż przez kanały elektroniczne oraz płatności elektroniczne w banku.

  W latach 2012-14 członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Współtwórca największego w Polsce serwisu crowd-foundingowego Siepomaga.pl i Fundacji Siepomaga.pl.

  Pełni również funkcję członka zarządu spółki Commerce Cloud specjalizującej się w kreacji i zarządzaniu systemów kuponowych i lojalnościowych dla branży finansowej.

   

   

  Katarzyna Czekajło-Zajkowska   

  Radca prawny, associate w Kancelarii Olesiński&Wspólnicy, posiada ponad sześcioletnie doświadczenie zawodowe, specjalizuje się w prawie handlowym i podatkowym, w szczególności w zagadnieniach z zakresu cen transferowych oraz nowych technologii (kryptowaluty, e-commerce).

  Prowadziła liczne projekty z zakresu cen transferowych (analiza i dokumentowanie transakcji z podmiotami powiązanymi, jak również rozwój polityk cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi prowadzącymi działalność na rynku lokalnym i na rynkach międzynarodowych). Prowadzi również szkolenia podatkowe.

   

   

  Janusz Diemko

  Niezależny Eskpert  – JD Consulting

  Ma ponad 16-letnie doświadczenie w branży płatniczej. Wierzy że płatności to przyszłość, a przyszłość płatności tkwi w innowacjach przydatnych, wygodnych i bezpiecznych.

  W 2015 świadczył usługi konsultingowe i doradcze, pracując nad projektami akwizycji spółek, pozyskiwanie finansowania, analiz rynkowych.

  Od 2005 Członek Rady Nadzorczej Ipopema Securities. Od 2014 Partner i Investor w funduszu Angel Hedgehog Fund inwestujący we spółki ecommerc / ICT na wczesnym etapie rozwoju.

  W latach 2006-14 był Prezesem Zarządu First Data Polska S.A. Przeprowadził proces sprzedaży POLCARD przez G-Tech/Innova Capital do First Data a następnie koordynował wdrożenie firmy w globalne struktury korporacji. Jako Dyrektor Regionalny odpowiadał także za biznes First Data w Niemczech i Austrii, a wcześniej za Węgry Czechy i Słowację.

  W latach 2006-14 również pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Agentów Rozliczeniowych działającego przy Związku Banków Polskich, i był Członkiem Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim.

  W latach 1998-2006 był związany z firmą Euronet, zajmując stanowiska co 2 lata Dyrektora Finansowego w Polsce, Dyrekora Generalnego, Dyrektora ds. Rozwoju i Przejęć na region EMEA oraz ostatnio Dyrektora ds. Rozwoju Rynków (Rosja, Ukraina oraz Kraje Nadbałtyckie).

  Urodzony w Anglii ukończył geografię na Uniwersytecie Londyńskim (University College), posiada kwalifikacje Biegłego Rewidenta Wielkiej Brytanii (ACA )oraz jest Członkiem Zrzeszenia Skarbników Wielkiej Brytanii (ACT).

   

   

  Maciej Gawinecki

  Absolwent Politechniki Warszawskiej i National University of Ireland, Galway oraz Executive Studies in Finance (Szkoła Główna Handlowa i Ernst&Young).

  W 1998 roku pracował w Irlandii w Nortel Networks gdzie zajmował się rozwojem produktu. W Procter and Gamble (1999) odpowiadał za finanse i marketing. W latach 2000-2005 w Accenture / Andersen Consulting a od 2005 w A.T. Kearney – pełni funkcję management consulting.

  Zajmował się: zwiększeniem efektywności operacyjnej procesora kart w regionie CEE,; projektami commercial due diligence w sektorze fintech; analizą rynku płatności w Polsce; strategią rozwoju płatności mobilnych; strategią izby rozliczeniowej w regionie CEE ; wypracowaniem, weryfikacją oraz wdrożeniem strategii akceptacji kart płatniczych na rynku polskim dla czołowego, globalnego systemu płatniczego; wypracowaniem strategii integracji i rozwoju agenta rozliczeniowego kart płatniczych po przejęciu przez globalnego dostawcę rozwiązań w obszarze płatności; zwiększeniem sprzedaży kart kredytowych dla banku w regionie CEE; rewizją strategii cenowej kart płatniczych banku detalicznego w Polsce; rewizją długoterminowej strategii (w tym kartowej) dla jednego z czołowych banków w Europie Środkowo-Wschodniej.

   

   

  Jean-Noel Georges

  Jean-Noël ma piętnastoletnie doświadczenia w dziedzinie strategii korporacyjnej, strategii optymalizacji sprzedaży i marketingu. Szczególne doświadczenie ma w obszarach ekspansji rynku geograficznego, modeli działalności gospodarczej opartej na outsourcingu, zarządzania online doświadczeniami klientów, tworzeniu propozycji wartości i modeli korzyści.
  Jean-Noël stworzył i zarządzał ośrodkami opracowania oprogramowania i wdrażał na całym świecie usługi serwisowe w globalnych firmach zajmujących się kartami elektronicznymi, firmach telekomunikacyjnych i instytucjach finansowych, takich jak, między innymi Gemalto, Morpho, Giesecke & Devrient, Oberthur, NXP, Inside, Infineon, Atmel, ASK. Orange, Vodafone, Deutsch Telekom, Telefonica, NTT Docomo, VISA, Mastercard, American Express i RBS. W ostatnich latach Jean-Noël skoncentrował się na personalizacji kart elektronicznych, od generowania zabezpieczonych danych kart elektronicznych do dostawy do użytkownika końcowego.
  Jean-Noel jest szczególnie zainteresowany następującymi dziedzinami:
  • Rynek kart elektronicznych, Identyfikacja Cyfrowa, BYOD, płatność wschodząca, płatność elektroniczna i rozwiązania internetowe
  • Zarządzanie programem i projektem
  • Planowanie strategiczne i doświadczenie wdrażania.

   

   

  Fergus Graham

  Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Cardtronics Europe.

  Cardtronics to największy niezależny operator bankomatów na świecie, zarządzający 120 tysiącami urządzeń w ośmiu krajach.

  Fergus Graham jest odpowiedzialny za dalszy rozwój Cardtronics w Europie. Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w pracy w rozwoju międzynarodowego biznesu i zarządzaniu firmami z obszaru zarządzania gotówką, technologii i sektora detalicznego.

   

  Grzegorz Wojtenko

  CEO, Prezes Zarządu MCX Systems

  Z wykształcenia dr inż. ze specjalnością z zakresu telekomunikacji, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Otrzymał stopień doktora po złożeniu dysertacji z zakresu kryptografii i kart mikroprocesorowych. Związany z branżą płatniczą od 1997 roku. W trakcie studiów brał udział w pracach związanych z kartami elektronicznymi, w tym w kryptoanalizie karty Siemens Eurochip dla TPSA. Swoją karierę zawodową zaczynał w firmie Elbank S.A. jako oficer bezpieczeństwa informacyjnego, gdzie uczestniczył we wdrożeniu systemu kartowego dla Lukas. W latach 2002-2003 w  firmie Banpol S.A. był kierownikiem projektów, a w kolejnych latach pełnił funkcję zastępcy dyrektora działu systemów płatniczych. Do lipca 2012 pracował w firmie Wincor Nixdorf.

  Od sierpnia 2012 związany z firmą MCX Systems. Odpowiada za współtworzenie strategii rozwoju firmy oraz rozwój biznesu. Do lipca 2015 roku pełnił również funkcję Wiceprezesa Zarządu, następnie został powołany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki.

  W latach 1997 – 2012 był członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komitetu Technicznego nr 172 ds. kart identyfikacyjnych.

   

   

  Tomasz Kołoszczyk

  Business Developer i Ekspert Orange Polska.

  Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Posiada Master’s Certificate in Project Management George Washington University.

  Od początku swojej kariery zawodowej związany operatorami telekomunikacyjnymi (PTC /T-Mobile, Telekomunikacja Polska, Orange).Zrealizował wiele projektów z zakresu ICT: IoT/M2M, Smart City, e-Health, Platform Usługowych Sieci, usług multimedialnych i bezpieczeństwa usług. Koordynował kilka domen badawczych w Centrum Badawczo-Rozwojowym Telekomunikacji Polskiej.

  Działał też w europejskich inicjatywach badawczych (Wireless World Initiative) oraz organizacjach normalizacyjnych (International Telecommunication Union). Realizował projekty badawcze w ramach Programów Komisji Europejskiej.

  Obecnie koordynuje Business Development Orange w obszarach: IoT / M2M, Telemedycyna / e-Zdrowie.

  Od wielu lat związany z Komisją Europejską jako Ekspert DG Connect.

  Autor publikacji z zakresu technologii i rozwiązań ICT. Prelegent na licznych konferencjach (m.in. ICT-Mobile Summit, Krajowe Sympozjum Telekomunikacji).

   

   

  Cezary Kosiński

  Konsultant świadczący usługi doradztwa w zarządzaniu pod firmą Swan Payments. Specjalizuje się w zastosowaniach nowoczesnych technologii w handlu, transporcie, bankowości i instytucjach publicznych, szczególnie technologii związanych z płatnościami bezgotówkowymi oraz wykorzystaniem Internetu i urządzeń mobilnych w budowaniu interakcji z konsumentami.

  Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, dr nauk technicznych w zakresie cyfrowego przetwarzania obrazów, absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej.

  W branży płatności kartowych od roku 2000. W latach 2000-06 w Wincor Nixdorf PL (Dyrektor Działu Banking Software Solutions). W latach 2006-08 w Optimum Sp. J. (Dyrektor Działu Systemów Transakcyjnych). Od 2008 w Hypercom EMEA na stanowisku Director Field Marketing w regionie Europy Wschodniej, a od 2011 po przejęciu przez VeriFone kierował zespołem zarządzania produktami i wsparcia technicznego w Europie Centralnej. Od czerwca 2012 działa pod firmą Swan Payments (www.swan-payments.com). Realizował projekty o charakterze „interim management”, miedzy innymi dla Deutsche Telecom AG (1,5 roku jako Konsultant Rozwoju Biznesu w zakresie akceptacji kart oraz mobilnych portfeli NFC w krajach Europy Środkowej i Wschodniej) oraz dla Spire Payments (1,5 roku jako dyrektor rozwoju biznesu mPOS na terytorium Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji Południowowschodniej). Doradzał także klientom w Niemczech, na Łotwie i w Polsce w zakresie analiz rynku i budowania planów rozwoju.

   

   

  Tadeusz Kościński

  Doradca Prezesa Banku Zachodniego WBK S.A. Ma ponad 30 lat doświadczenia w bankowości międzynarodowej i detalicznej. Do 1990r. pracował w City of London na stanowisku Senior Manager w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Po zmianach ustroju politycznego w Polsce w 1989r. przeniósł się do Polski w 1990r.,  aby współpracować z polskimi bankami. Od 1997r. pracuje w Banku Zachodnim  WBK S.A gdzie, między innymi, pełnił funkcje szefa Skarbu, szefa IT i szefa Direct Banking (karty płatnicze, ATM, Bankowość Telefoniczna i Internet). Od sierpnia 2015r. pełni  obecną  funkcję.

   

   

  Adrian Kurowski

  Dyrektor Visa Europe w Polsce

  Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula).

  Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w firmie doradczej KPMG, gdzie przez pięć lat kierował wieloma projektami dla instytucji finansowych. W 2006 r. objął stanowisko kierownika ds. portfela kart kredytowych w Polbank EFG, gdzie odpowiadał za wdrażanie programów partnerskich i wzrost dochodowości portfeli kart kredytowych.

  Z Visa Europe związany od 2011 r., kiedy to objął praktykę konsultingową dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i przez ponad 3 lata realizował wiele projektów w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech.

  Od października 2014 r. dyrektor Visa Europe w Polsce.

   

   

  Marta Kwiatkowska- Cylke

  Adwokat

  Kieruje pracą warszawskiego oddziału Kancelarii Lubasz i Wspólnicy.

  Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego prowadzonej przez pracowników naukowych Friedrich-Wilhelm Rhein University of Bonn we współpracy z WPiA UW jak również Centrum Prawa Amerykańskiego współtworzonego przez WPiA UW oraz University of Florida – Fredric G. Levin College of Law.

  Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prowadzi obsługę prawną spółek wchodzących w skład grup kapitałowych z udziałem kapitału zagranicznego. Jej zainteresowania zawodowe obejmują kwestie związane z ochroną danych osobowych, prawem autorskim, a także prawem internetu i nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rynku nieruchomości warszawskich, realizacji projektów inwestycyjnych, prowadzenia sporów sądowych i administracyjnych.

   

   

  Grzegorz Leśniewski

  Manager zarządzający warszawskim biurem Kancelarii Olesiński&Wspólnicy, z ponad 7 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz prawie gospodarczym. Pierwsza specjalizacja obejmuje tematykę własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, chmury obliczeniowej, ochrony praw konsumentów oraz e-commerce. Druga M&A, transakcyjne prawo podatkowe oraz prawo korporacyjne. Obsługuje prawnie największe polskie serwisy internetowe, sklepy on-line, przedsiębiorców działających w obszarze innowacyjnych systemów płatności (BTC) oraz dostawców rozwiązań opartych o chmurę obliczeniową.

   

   

  Piotr Muszyński

  Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Orange Polska

  Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zaawansowany Program Zarządzania organizowany przez IESE Business School/Uniwersytet Nawarry. W Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska) od 2001r., początkowo jako Dyrektor Pionu Obsługi Klienta, w latach 2005 – 2006 Dyrektor Dywizji Obsługa i Sprzedaż, 2006 – 2008 Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Obsługi i Sprzedaży. We wrześniu 2008 roku powołany na Członka Zarządu TP ds. Operacyjnych, od listopada 2009r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

  Piotr Muszyński pełni także funkcję Prezesa Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych przy Politechnice Warszawskiej, Wiceprezesa Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN i członkiem Rady PIIT.

  Za swoje osiągnięcia zawodowe został wyróżniony m.in.: jako manager roku dwukrotnie w latach 2010 i 2011 nagrodą Złotej Anteny Świata Telekomunikacji oraz Złotym Cyborgiem podczas Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2011 – za wybitny wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego.

   

   

  Krzysztof ( Kris) Olejniczak

  Pracuje jako Menedżer Bezpieczeństwa Informacji w Sysnet Global Solutions, firmie konsultingowej z zakresu bezpieczeństwa informacji. Posiada ponad  15 lat doświadczenia we wdrażaniu i doradztwie w obszarach bezpieczeństwa informacji, zarządzania, ryzyka i zgodności. Jest audytorem wiodącym podczas oceny bezpieczeństwa środowisk informatycznych największych firm na świecie (pierwsza dziesiątka rankingu Fortune 100) , pomagając im zbudować i wzmocnić swoje programy bezpieczeństwa, zgodności i ładu. Dotychczas pracował w ponad 30 krajach na świecie, podróżując średnio ponad 150 tys km rocznie.

  Posiada certyfikaty z obszaru bezpieczeństwa informacji, takie jest Certified Information Security Auditor (CISA), Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT), PCI Qualified Security Assessor (PCI QSA) i ITIL Expert.

   

   

  Filip Pawczyński

  Prowadzi firmę FP IT Management, która wyprodukowała i wprowadziła na rynek najszybsze w swojej klasie urządzenie do uwierzytelniania transakcji w sieci Bitcoin – Bi•Fury USB ASIC Bitcoin Miner; do tej pory to jedyna tego typu firma w Polsce. Jako jedyny Polak udzielał wywiadu do drukowanej wersji prestiżowego „Bitcoin Magazine”. Jest założycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin – organizacji non profit pomagającej lepiej zrozumieć potencjał Bitcoin’a oraz technologii Blockchain.

   

   

  Daniel Piechocki

  Z wykształcenia ekonomista. Posiada dyplomy Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, Szkoły Głównej Handlowej oraz Executive MBA Akademii Koźmińskiego. Karierę zawodową w Orange Polska (dawniej Telekomunikacja Polska) rozpoczął w 2000 roku. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Badań i Rozwoju Platform Usługowych w jednostce Badania i Rozwój Sieci i Platform Usługowych. W zakresie obecnie zarządzanego przez niego obszaru znajdują się kluczowe dla Orange Polska aspekty funkcjonowania, jak: budowa strategii i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zarządzanie kluczowymi dla obszaru ITN projektami rozwojowymi w zakresie technologii świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz zarządzanie nakładami na optymalizację i rozwój zarządzanej przez Orange Polska infrastruktury telekomunikacyjnej.

   

   

  Tomasz Polichnowski

  Konsultant w branży rozwoju technologii Inteligentnych Systemów Transportowych ITS. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w obszarze ITS w zakresie ruchu drogowego. Absolwent Politechniki Szczecińskiej na kierunku Transport oraz Studiów Podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Symulacja komputerowa ruchu drogowego oraz Politechniki Warszawskiej – Rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów w dziedzinie ITS, zarówno dla podmiotów publicznych i komercyjnych, obejmujących obszary miejskie jak i drogi krajowe.

   

   

  Marcin Rusinek

  Dyrektor Zarządzający Visiona Sp. z o.o. W ciągu kilkunastu lat przeprowadził bądź nadzorował dziesiątki projektów wdrożeniowych w obszarze kart i płatności elektronicznych.

   

   

  Mariusz Sperczyński

  Współtwórca i założyciel nowatorskich biznesów internetowych w Polsce, mentor startupów, członek organów spółek. W ciągu ostatnich 10 lat prelegent na kilkudziesięciu europejskich i polskich konferencjach dotyczących inwestycji we współpracę biznesu oraz sektora B+R oraz jako ekspert ds. innowacyjnego polskiego e-biznesu. Lider polskiego rynku fintech w segmencie cyfrowych walut, analityk.

  Posiada wieloletnie doświadczenie, zajmując od 22 lat wysokie, menedżerskie stanowiska. Do jego zadań należały: rozwój działalności gospodarczej w oparciu o wysokie technologie i innowacje (przede wszystkim Internetu), restrukturyzacje, scalanie, integracja i szybki rozwój struktur biznesowych, seed i venture capital. Był współzałożycielem i reprezentantem inwestorów finansowych dla ponad 40 małych i średnich przedsiębiorstw.

   

   

  Zoltan Szalai

  Zoltan jest pracownikiem węgierskiego oddziału GEMALTO mieszczącego się w Budapeszcie, gdzie pełni funkcję konsultanta ds. bezpieczeństwa e-handlu i bankowości elektronicznej.

  Kwalifikacje Zoltana obejmują nie tylko wykształcenie techniczne, ale także doświadczenie zdobyte podczas kilku lat pracy na rzecz międzynarodowego banku w obszarze bankowości elektronicznej. Na pełnionym przez siebie stanowisku odpowiadał za takie rozwiązania typu front-end jak bankowość internetowa, bankowość mobilna i rozwój obsługi oddziałów.

  Priorytetem Zoltana jest wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla użytkownika, które są jednocześnie systemami silnego uwierzytelniania bankowości elektronicznej i mobilnej.

  Zoltan jest żonaty i ma troje dzieci. Wolny czas spędza wędkując, gotując lub jeżdżąc na rowerze.

   

   

  Adam Tencza

  W grupie SIBS od 2010 roku, początkowo w centrali SIBS International w Lizbonie,  następnie w 2011 otworzył oddział firmy w Polsce, a w 2012 przejął odpowiedzialność za region CEE, obejmując stanowisko Managera Dywizji Central and Eastern Europe. Na tym stanowisku kieruje operacjami i rozwojem działalności firmy w krajach regionu oraz nadzoruje i prowadzi projekty we kilku krajach jednocześnie. Dotychczas zrealizowane przez niego projekty obejmowały m.in. narodowe schematy kartowe, systemów antyfraudowe, sieci POS, ATM, bankowości internetowej i mobilnej,  a także centralnych systemów kartowych i processingowych.

  Przed rozpoczęciem pracy w SIBS, był odpowiedzialny za analizy biznesowe oraz controlling w firmie Nowa France oraz przez dwa lata zasiadał w zarządzie PBDA Consulting.

  Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku finanse i bankowość. Aktualnie doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW.

   

   

  Piotr Waś

  Country Manager na Polskę, Węgry i kraje bałtyckie, Ingenico

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

  W latach 90-tych pracował w firmach zajmujących się dostarczaniem rozwiązać z obszarów IT oraz systemów wspierających zarządzanie, w tym Qumak, Hogart, Exact Software.

  Doświadczenie managerskie zdobywał m.in. w firmie First Data, na stanowisku Dyrektora Sprzedaży oraz w Euronet Worldwide, na stanowisku Managera ds. Sprzedaży w Europie Środkowej.

   

   

  Paweł  Widawski

  Doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW. Dyrektor Zespołu ds. Systemów Płatniczych, Bankowości Elektronicznej  i Bezpieczeństwa Banków w Związku Banków Polskich, członek zarządu Europejskiej Rady
  ds. Płatności (European Payments Council), członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. W Komisji Europejskiej był członkiem Payment System Expert Market Group, uczestniczył w pracach Grupy ad hoc ds. rewizji dyrektywy o Pieniądzu Elektronicznym. Członek Komisji ds. regulacji prawa bankowego i prawa usług płatniczych. Autor publikacji z zakresu prawa usług płatniczych.