Cenniki

OFERTA SPONSORINGU

Firmom zainteresowanym aktywną promocją podczas Konferencji CEDP zarówno swoich osiągnięć jak i i produktów oferujemy od lat różnorodne możliwości promocji w jej trakcie i skutecznego dotarcia do jej uczestników. Przygotowaliśmy specjalne pakiety sponsorskie, sprawdzone w poprzednich edycjach Konferencji, ale nie wykluczamy możliwości ich indywidualnego dopasowania do potrzeb i pomysłów naszych sponsorów i partnerów.

Świadczenia

Złoty Sponsor/

Partner

Srebrny

Sponsor/Partner

Sponsor/

Partner

Sponsor/

Partner Dnia

Sponsor/ Partner

Sesji/ Gospodarz

Bloku

Sponsor

Materiałów

Konferencyjnych

Prezentacja firmy podczas Konferencji ( 25 min.)

3 prezentacje 2 prezentacje 1 prezentacja

1 prezentacja w

sponsorowanym

Dniu

1 prezentacja w

sponsorowanej Sesji

 
Prowadzenie sponsorowanej Sesji          

Logo Sponsora i tytuł w sali konferencyjnej na głównym ekranie

powiększone o 30%

Logo Sponsora w punkcie rejestracyjnym Konferencji

powiększone o 30%
Umieszczenie w salach konferencyjnych roll-
up’ów dostarczonego przez Sponsora

3 szt.

2 szt.

2 szt.

Logo Sponsora na stronie oficjalnego serwisu internetowego Konferencji (www.conkarta.pl) z linkiem do strony głównej serwisu Sponsora

powiększone o 30%

Logo Sponsora na specjalnej stronie z informacjami o Sponsorach w katalogu konferencyjnym

powiększone o 30%

Logo Sponsora na oficjalnych zaproszeniach rozsyłanych do uczestników i gości Konferencji ( wersja elektroniczna)

powiększone o 30%

przy

sponsorowanym Dniu

przy sponsorowanej Sesji

Umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w teczce konferencyjnej

Umieszczenie prezentacji merytorycznej Sponsora (w ppt) w materiałach konferencyjnych (płyta CD)

 

Wyłożenie ulotek (folderów) promocyjnychSponsora w recepcji Konferencji

Wyświetlenie logotypu Sponsora w salach konferencyjnych w przerwach między sesjami

         

Udostępnienie Sponsorowi miejsca w holu Konferencji na stoisko (własną ściankę reklamową)

10 m2 6 m2 4 m2      

Zamieszczenie informacji o firmie Sponsora (maksimum 3 slajdy) w promocyjnej części materiałów konferencyjnych ( płyta CD)

Zamieszczenie jednostronicowej, kolorowej reklamy Sponsora na okładce katalogu konferencyjnego.

2. strona. okładki 3. strona okładki      

1. strona okładki

( 1⁄4 strony)

Zamieszczenie jednostronicowej kolorowej reklamy Sponsora w katalogu konferencyjnym

   

Zamieszczenie wpisu o firmie Sponsora w katalogu konferencyjnym (po 100 słów pol./ ang, cz.b).

Przekazanie Sponsorowi bezpłatnych zaproszeń na udział w 2-dniowej Konferencji

10 szt. 8 szt. 6 szt. 4 szt. 3 szt. 4 szt.

Przekazanie Sponsorowi bezpłatnych zaproszeń na Polską Kartową Galę 7.12.2016 wieczorem

10 szt. 8 szt. 6 szt. 4 szt. 3 szt. 4 szt.

Umożliwienie przekazania toreb / teczek z logo Sponsora uczestnikom Konferencji oraz umieszczenia w nich własnych notesów i długopisów lub innych upominków z logo Sponsora

         

Logo (czarno-białe) sponsora na torbach konferencyjnych

         
Cena netto* 40.000 zł* 30.000 zł* 25.000 zł* 23.000 zł* 20.000 zł* 20.000 zł*

 

*+ 23 % VAT 

Pobierz cennik w pdf - OFERTA SPONSORINGU

UWAGA: Rabat 10% za zgłoszenie i dokonanie wpłaty do 29 września 2018 r.

 

OFERTA PROMOCYJNA - OPCJE DODATKOWE

Firmom zainteresowanym aktywną promocją podczas Konferencji CEDP  zarówno swoich osiągnięć jak i i produktów oferujemy od lat różnorodne możliwości promocji w jej trakcie i skutecznego dotarcia do jej uczestników. Przygotowaliśmy specjalne pakiety sponsorskie, sprawdzone w poprzednich edycjach Konferencji, ale nie wykluczamy możliwości ich indywidualnego dopasowania do potrzeb i pomysłów naszych sponsorów i partnerów.

Świadczenie Informacje dodatkowe Koszt netto*
Prezentacja firmowa ( 25 min.) sesja specjalistyczna 10.000 zł

Ekspozycja własnej ścianki reklamowej w holu konferencyjnym

powierzchnia pod ściankę 6 m2; dodatkowe wyposażenie: 1 stół, 4 krzesła, dostęp do energii elektrycznej

2.500 zł
Dystrybucja ulotek (folderów) promocyjnych

na sali konferencyjnej, w pakietach dla uczestników lub w recepcji Konferencji

2.000 zł
Umieszczenie roll-up’u w sali konferencyjnej maksymalna wielkość banera 4 m2 2.500 zł / 1 szt.
Opis firmy w materiałach konferencyjnych

wpis w języku polskim i angielskim (do 100 słów), z logiem firmowym c/b

700 zł

Kolorowa jednostronicowa reklama w katalogu

konferencyjnym

wewnątrz katalogu 2.000 zł
Zamieszczenie informacji o firmie (maksimum 3 slajdy)

w promocyjnej części materiałów konferencyjnych ( płyta CD)

1.500 zł

 

*+ 23 % VAT 

Pobierz cennik w pdf - OPCJE DODATKOWE

UWAGA: Rabat 10% za zgłoszenie i dokonanie wpłaty do 29 września 2018 r.