o konferencji

IX Konferencja Central European Electronic Card - Warsaw 2016

Temat wiodący:

Klient w centrum uwagi

7 – 8 grudnia 2016r., Hotel Novotel Warszawa Centrum

Główny Organizator
Współorganizator

Konferencję wspiera Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego jako element edukacji w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Mamy ogromną przyjemności poinformować Państwa, że rozpoczęły się przygotowania do kolejnej edycji Konferencji Central European Electronic Card Warsaw.

Konferencja Central European Electronic Card (w skrócie: CEEC) - kontynuacja organizowanej od 2001 r. Konferencji KARTA - jest najważniejszym corocznym spotkaniem szeroko rozumianej branży kartowej z Polski i Europy Centralnej. Podczas dwudniowych obrad ponad 350 gości z kraju i zagranicy ma okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma specjalistycznymi prezentacjami oraz do wielu bezpośrednich spotkań. Konferencja Central European Electronic Card Warsaw to jedyne miejsce, w którym spotykają się corocznie przedstawiciele instytucji i firm najważniejszych dla rozwoju nie tylko biznesu kartowego w Polsce i Europie. W dobie radykalnych zmian w biznesie kartowym wiodącymi wyznacznikami szczególnego zainteresowania organizatorów Konferencji CEEC pozostaje od minionego roku sześć istotnych haseł-drogowskazów: Commerce – Payment –– Mobility – Identity – Security – Smart City. Klient w centrum uwagi – to wiodące hasło tegorocznej edycji Konferencji CEEC.

Tematyka konferencji bazuje przede wszystkim na obiektywnie interesujących opisach przypadków w autorskim wykonaniu ich realizatorów i dotyczy najbardziej aktualnych tematów dla rynku kartowego oraz nowoczesnych płatności w Polsce i Europie.

Pełna informacja o agendzie i przebiegu Konferencji Central European Electronic Card Warsaw w latach 2008 – 2015 jest dostępna w zakładce ARCHIWUM.

Sukces Konferencji CEEC to w dużej mierze zasługa partnerów i patronów współtworzących jej program. Współorganizatorem Konferencji CEEC od minionego roku jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od lat z Konferencją CEEC i jej poprzedniczką związane są współpracą i honorowymi patronatami takie instytucje jak Związek Banków Polskich i jego wyspecjalizowany organ - Rada Wydawców Kart Bankowych, Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Izba Gospodarki Elektronicznej, Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Platynowym Sponsorem Konferencji CEEC od pierwszej edycji konferencji była Visa Europe.

Do udziału w Konferencji CEEC 2016, poza ponad 350 uczestniczącymi w niej rokrocznie specjalistami, w tym roku zaprosimy też reprezentację nowej, młodej generacji użytkowników nowoczesnych płatności: studentów uczelni ekonomicznych i młodzieży licealnej.

 • 1

  Spotkanie fachowców

  Konferencja Central European Electronic Card    ( wcześniej KARTA ) stanowi od piętnastu już lat największe w Polsce coroczne spotkanie  polskich i zagranicznych specjalistów aktywnych w dziedzinie systemów kartowych różnego przeznaczenia oraz nowoczesnych metod płatności. Od 2015 r.  obszarami szczególnego zainteresowania uczestników Konferencji CEEC  są następujące tematy:
  – Commerce
  – Payment
  – Mobility
  – Identity
  – Security
  – Smart City i to one tworzą oś programową konferencji.

 • 2

  Aktualna tematyka

  Zmiany w obszarze nowoczesnych technologii płatniczych, systemów kartowych rożnego przeznaczenia i szerzej – nowoczesnych technologii IT wykorzystywanych w świecie e-identyfikacji, e-płatności, e-Commerce, e-zdrowia czy e-administracji są  tak daleko idące, że każdego roku zestaw tematów poruszanych na Konferencji CEEC jest bardzo bogaty. Każdego roku wybieramy też dla Konferencji CEEC temat wiodący – w 2016 roku  jest nim  „Klient w centrum uwagi”. W poprzednich latach były to na przykład „Przyszłość płatności” czy „Nowoczesne płatności w Polsce: 25 lat doświadczeń a wyzwania i perspektywy lat najbliższych”. W 2016 roku planujemy zaprezentować  jeszcze takie tematy jak ...

 • 3

  Znani prelegenci

  Przez piętnaście lat organizacji konferencji Central European Electronic Card zawsze staraliśmy się uwzględniać w ich programie najbardziej ważne i aktualne tematy. Jednocześnie, z powodzeniem, zapewnialiśmy dla ich prezentacji osoby najbardziej kompetentne. W praktyce byli to często autorzy nowych rozwiązań technologicznych lub menedżerowie odpowiedzialni za tworzenie nowych produktów albo za ich biznesowe, rynkowe wdrożenia. Tak więc z prezentacjami podczas konferencji „KARTA” i CEEC wystąpili w minionych latach wszyscy ważni przedstawiciele polskich lub działających w Polsce instytucji i firm z obszarów objętych tematyką konferencji:

 Wykaz planowanych tematów tegorocznej Konferencji Central European Electronic Card Warsaw:

Podczas konferencji poruszone będą kwestie dotyczące m.in. następujących tematów:

„Przyszłość płatności kształtują ich użytkownicy”

„Płatności mobilne”

„Wyzwania omnichannel”

„Rozwój obrotu bezgotówkowego” 

„Big Data – szanse i zagrożenia”

„Bankowość elektroniczna”

„Tendencje rozwoju produktów kartowych na świecie i w Europie”

„Akceptacja płatności kartami” 

„Ekonomiczne i technologiczne skutki zmiany stawek interchange”

„Rozwiązania samoobsługowe dla nowoczesnych metod płatności”

„Nowoczesne metody płatności w eCommerce, wewnątrzkrajowym i transgranicznym”

„Cyfrowe pieniądze cyfrowego świata”

„Chmura i inne nowoczesne rozwiązania IT wspierające płatności”

„Bezpieczeństwo obrotu kartowego”

„Zwalczanie oszustw kartowych”

„Repolonizacja, regionalizacja, globalizacja w świecie płatności”

„Elektroniczna tożsamość i usługi zaufania”

„Autentykacja i identyfikacja”

„Kartowe systemy lojalnościowe” 

„Karty miejskie i regionalne”

„Karty podarunkowe”

„Polskie i europejskie regulacje prawne a rozwój nowoczesnych metod płatności”

„Edukacja użytkowników systemów płatności”

„Outsourcing procesów kartowych w praktyce”

„Ekonomiczna strona biznesu kartowego”

„Technologie kartowe w służbie Smart City”

„Internet Rzeczy”

„Social-media a nowy kontekst funkcjonowania systemów płatności”

„Systemy kartowe w ochronie zdrowia”

oraz inne aktualne tematy zaproponowane przez firmy.