o konferencji

Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2017

Temat wiodący:

Płatności dla klientów wygodne jak nigdy

12 – 13 grudnia 2017r., Hotel Novotel Warszawa Centrum

Główny Organizator
Współorganizator

Mamy ogromną przyjemności poinformować Państwa, że rozpoczęły się przygotowania do Konferencji Central European Digital Payments Warsaw organizowanej, choć pod nową nazwą, ale już po raz dziesiąty. Zmiana nazwy Konferencji z Central European Electronic Card na obecną to świadectwo szybko zachodzących zmian w otaczającym nas świecie płatności – rzeczywistości coraz bardziej zdigitalizowanej, w której np. to płatności mobilne a nie karty płatnicze, nawet te z mikroprocesorami, są dziś nośnikami postępu i symbolami rewolucji FinTech.

Jest to już IV ( od 2001 r.) generacja tej konferencji. Ale niezmiennie jest ona w naszym kraju najważniejszym corocznym spotkaniem szeroko rozumianej branży nowoczesnych płatności z Polski i Europy Centralnej. Podczas dwudniowych obrad  ponad 300 gości z kraju i zagranicy ma okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma specjalistycznymi prezentacjami oraz do wielu bezpośrednich spotkań.

W dobie radykalnych zmian w technologiach płatności wiodącymi wyznacznikami szczególnego zainteresowania organizatorów tegorocznej Konferencji  jest   kilka istotnych  haseł-drogowskazów: Commerce  – Mobility – FinTech– RegTech – Identity – Security.

Nawiązując do ubiegłorocznego hasła przewodniego konferencji: Klient w centrum uwagi, w tym roku jej motyw przewodni to: Płatności dla klientów wygodne jak nigdy.

Merytoryczny i frekwencyjny sukces Konferencji to w dużej mierze zasługa jej partnerów i patronów od lat aktywnie współpracujących przy tworzeniu jej programu.

Współorganizatorem dwóch ostatnich edycji Konferencji  był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku z Konferencją związane są współpracą i honorowymi patronatami takie instytucje jak:  Związek Banków Polskich i jego wyspecjalizowany organ - Rada Wydawców Kart Bankowych, Ministerstwo Gospodarki /Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Izba Gospodarki Elektronicznej, Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Platynowym Sponsorem Konferencji CEDP jest Visa.

Do udziału w tegorocznej Konferencji, poza uczestniczącymi w niej rokrocznie specjalistami, planujemy ponownie zaprosić reprezentację młodej generacji użytkowników  nowoczesnych płatności: studentów uczelni ekonomicznych i młodych ludzi związanych z technologiami IT.

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami promocji Państwa firmy podczas Konferencji poprzez:

 • sponsoring, patronat, partnerstwo
 • przedstawienie merytorycznej prezentacji
 • reklamę wizualną
 • stoisko informacyjne
 • organizację specjalistycznych warsztatów
 • inne własne pomysły

oraz do aktywnego udziału w Konferencji i współpracy przy jej organizacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie  propozycje i sugestie dotyczące np. rozszerzenia proponowanej tematyki Konferencji o kwestie Państwa interesujące.

Imprezy towarzyszące Konferencji

Premiera dziewiątego   wydania Almanachu „ Polskie Karty 2018”

Podczas Konferencji CEDP 2017 ukaże się kolejne, dziewiąte już , wydanie Almanachu „Polskie Karty”, przygotowane na rok 2018, wydawnictwa będącego kompendium wiedzy o polskim rynku kartowym – instytucjach,  firmach, ludziach i kartach w Polsce. Dotychczasowe wydania Almanachu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem branży dając jednocześnie  zarówno firmom jak i osobom zaangażowanym w rozwój branży kartowej w Polsce, jedyną w swoim rodzaju okazję do szerszego zaprezentowania się na polskim rynku. Więcej  szczegółów na : www.cardsalmanach.eu.

 • 1

  Spotkanie fachowców

  Konferencja Central European Digital Payments
  (wcześniej KARTA i Central European Electronic Card) stanowi od szesnastu już lat największe w Polsce coroczne spotkanie polskich i zagranicznych specjalistów aktywnych w dziedzinie systemów kartowych różnego przeznaczenia oraz nowoczesnych metod płatności. Od 2015 r. obszarami szczególnego zainteresowania uczestników Konferencji są następujące tematy:
  – Commerce
  – Payment
  – FinTech
  – Mobility
  – RegTech
  – Identity
  – Security
  – Smart City
  i to one tworzą oś programową konferencji.

 • 2

  Aktualna tematyka

  Zmiany w obszarze nowoczesnych technologii płatniczych, systemów kartowych rożnego przeznaczenia i szerzej – nowoczesnych technologii IT wykorzystywanych w świecie e-identyfikacji, e-płatności, e-Commerce, e-zdrowia czy e-administracji są tak daleko idące, że każdego roku zestaw tematów poruszanych na Konferencji CEDP jest wyjątkowo bogaty. Co roku wybieramy też dla Konferencji CEDP temat wiodący – w 2017 roku  jest nim  „Płatności dla klientów wygodne jak nigdy”. W poprzednich latach tematami przewodnimi konferencji były: „Klient w centrum uwagi”, „Przyszłość płatności” czy „Nowoczesne płatności w Polsce: 25 lat doświadczeń a wyzwania i perspektywy lat najbliższych”.

 • 3

  Znani prelegenci

  Przez szesnaście lat organizacji konferencji Central European Digital Payments zawsze staraliśmy się uwzględniać w ich programie najbardziej ważne i aktualne tematy. Jednocześnie, z powodzeniem, zapewnialiśmy dla ich prezentacji osoby najbardziej kompetentne. W praktyce byli to często autorzy nowych rozwiązań technologicznych lub menedżerowie odpowiedzialni za tworzenie nowych produktów albo za ich biznesowe, rynkowe wdrożenia. Tak więc z prezentacjami podczas konferencji „KARTA” i CEEC wystąpili w minionych latach wszyscy ważni przedstawiciele polskich lub działających w Polsce instytucji i firm z obszarów objętych tematyką konferencji – przykładowo takie osoby jak Małgorzata 0”Shaughnessy, Katarzyna Śledziewska, Jan Byrski, Janusz Diemko, Krzysztof Korus, Henryk Kułakowski, Maciej Łuczak, Michał Macierzyński, Wiesław Paluszyński, Krzysztof Piech, Krzysztof Pietraszkiewicz, Bogusław Prokop, Grzegorz Wójcik. Wśród prezenterów nie brakowało także przedstawicieli firm zagranicznych zainteresowanych polskim rynkiem – jak Jean-Noel Georges (Frost & Sullivan), Maris Cakste (MeaWallet), Roman Dzavoronok (DanubePay) czy Eric Putter (Payment Redesign) oraz Nigel Reavley (FIME).

 Wykaz planowanych głównych tematów tegorocznej Konferencji:

Podczas konferencji poruszone będą kwestie dotyczące m.in. następujących tematów:

„Płatności wygodne jak nigdy - przyszłość płatności  kształtują ich użytkownicy”

„Program Paperless/Cashless w Polsce”

„Inteligentne płatności mobilne”

„Wyzwania omnichannel” 

„Rozwój obrotu bezgotówkowego i społeczeństw bezgotówkowych”

„Big Data – szanse i zagrożenia”

„FinTech napędza rozwój nowoczesnych metod płatności”

„Sztuczna inteligencja w zastosowaniach płatniczych” 

„Cyfrowe pieniądze cyfrowego świata”

„Bezpieczeństwo płatności i  zwalczanie oszustw”

„Elektroniczna tożsamość, usługi zaufania, autentykacja i identyfikacja a nowoczesne metody płatności”

„RegTech – polskie i europejskie regulacje prawne a rozwój nowoczesnych metod płatności”

„Edukacja użytkowników systemów płatności”

„Nowoczesne płatności  w rozwiązaniach  Smart City oraz IoT”

„Social-media a nowy kontekst funkcjonowania systemów płatności”

oraz inne aktualne tematy zaproponowane przez firmy.