prelegenci

Krzysztof Korus

Dr Krzysztof Korus jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i ekonomistą. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Rekomendowany przez Chambers Europe w latach 2015-2017  w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Uczestniczy w pracach strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej. Członek European Payments Consulting Association i rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego” oraz ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Był członkiem grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD, współpracownikiem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego oraz London Economics, a także wieloletnim wykładowcą akademickim.

Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym.