prelegenci

Wiesław Paluszyński

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu konsultingu w SGH oraz bezpieczeństwa państwa w Akademii Obrony Narodowej. Obecnie jest prezesem zarządu firmy Trusted Information Consulting Sp. z o.o.

W latach 1980-1990 był dziennikarzem w prasie technicznej. Od 1990 roku do 1997 pracował na różnych stanowiskach w administracji państwowej, związanych z tworzeniem nowych systemów informatycznych. W latach 1997-2000 był członkiem zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA. W 2000 roku związał się z firmą TP Internet, gdzie do lutego 2003 roku kierował Pionem Technologii i Bezpieczeństwa, w ramach którego zostało stworzone Centrum Certyfikacji podpisu elektronicznego SIGNET.

W latach 1999-2001 był członkiem Międzyresortowego Rządowego Zespołu ds. Gospodarki Elektronicznej. Od maja 2002 roku doradzał prezesowi ARMiR w procesie budowy części informatycznej systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa – IACS.

Od lutego 2003 roku do sierpnia 2003 roku pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W maju 2005 roku został po raz pierwszy wybrany na funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dwukrotny laureat nagrody InfoStar za wdrożenia w polskiej informatyce i przewodniczenie Radzie Programowej Forum Teleinformatyki w Legionowie.