prelegenci

Marek Firkowicz

Ukończył Politechnikę Warszawską z tytułem magistra inżyniera informatyka. Niegdyś konstruktor i programista specjalistycznego sprzętu informatycznego. Od 26 lat pracuje w polskiej bankowości, od 23 lat w obszarze kart i bankomatów. Jako Kierownik Zespołu ds. ATM (Departament Informatyki w Banku Pekao SA), ekspert ds. bankomatów (POLCARD SA), ekspert ds. techniki bankomatowej (eCard SA), główny specjalista (Departament Bankowości Elektronicznej INVEST-BANK SA). Był współtwórcą 20 sieci bankomatowych w Polsce tak w obszarze koncepcji, jak i wdrożenia oraz eksploatacji.