prelegenci

Adam Tochmański

Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. .Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.Od 1987 r. pracuje w Narodowym Banku Polskim: 1987-1992 w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych/Departamencie Analiz i Badań, 1992-1998 Dyrektor Departamentu Rachunków Banków, od 1998 - Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego i sekretarz Rady ds. Systemu Płatniczego. Od 1994 r. reprezentuje NBP w Radzie Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Od 1998 r. koordynuje współpracę NBP ze Związkiem Banków Polskich w zakresie prac standaryzacyjno-normalizacyjnych i innych przedsięwzięć między-bankowych. Od 2008r.  Przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.