prelegenci

Jan Byrski

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Posiada wykształcenie wyższe prawnicze - uzyskał stopień doktora nauk prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalność prawo gospodarcze. Dr hab., adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W swojej karierze uczestniczył m.in. jako ekspert w Zespole Roboczym ds. Opłaty Interchange przy Radzie ds. Systemu Płatniczego NBP, był ekspertem prawnym Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ( FROB), pełnomocnikiem procesowym w największym w Polsce sporze sądowym dotyczącym opłaty interchange od kart płatniczych, uczestniczył w pracach parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, był pełnomocnikiem w wielu postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego ( KNF) oraz Narodowym Bankiem Polskim.

Jest autorem wielu publikacji naukowych dotyczących regulacji prawnych biznesu kartowego, w tym pierwszego komentarza do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych w zakresie interchange fee ( wydanego przez CH Beck 2014).

Laureat I Nagrody w konkursie NBP Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie za pracę doktorską z prawa gospodarczego „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej” ( wydaną przez CH Beck 2010) napisaną z wykorzystaniem ekonomicznej analizy prawa i badań empirycznych.