prelegenci

Sławomir Cieśliński

Historyk z wykształcenia (Uniwersytet Warszawski), ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm w Polsce, a także prezesa zarządu kilku spółek, co skutkuje jego osobistym dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia biznesu, handlu, promocji i marketingu.

Założona przez niego w 1993r. firma consultingowa MEDIEN SERVICE  jest od 2001r. organizatorem Międzynarodowej Konferencji KARTA, przekształconej w 2008 r. w Konferencję Central European Electronic Card (www.conkarta.pl) – od lat największej „kartowej” konferencji w Polsce i w regionie, od 2006 r. konferencji z cyklu „Polskie Karty i Systemy” (www.polskiekarty.info.pl), członkiem-założycielem w 2004 r. Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich i aktywnym uczestnikiem kilku  jego zespołów roboczych. Od 2008 r. organizuje konkursy na najlepsze w danym roku produkty i systemy kartowe w Polsce. Od 2010 r. wydaje Almanach „Polskie Karty” (www.cardsalmanach.eu).

W 2011 r. zainicjował wspólnie z Instytutem Maszyn Matematycznych Narodowy Test Interoperacyjności Podpisu Elektronicznego (impreza od 2012 roku nosi  nazwę CommonSign Warsaw – www.commonsign.eu). W 2014 r. Medien Service zapoczątkował organizację Digital Money & Currency Forum (www.digitalmoneyforum.biz).

Firma Medien Service jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir Cieśliński pełni w niej funkcje Przewodniczącego Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe), Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiej Izby Informatyki Medycznej a także członkiem Prezydium Koalicji Na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

e-mail: cieslinski@medienservice.com.pl |  medserv@interia.pl   GSM: +48502111153