prelegenci

Krzysztof Fidura

Od piętnastu lat związany z branżą płatniczą. Był odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek polski terminali płatniczych izraelskiej firmy Lipman. Po włączeniu Lipmana w struktury Verifone w 2006 roku, staje na czele firmy PayOne produkującej rozwiązania na terminale płatnicze. Od ponad roku jest odpowiedzialny za działalność w Polsce firmy Cardtek – znanego na świecie dostawcy rozwiązań płatniczych. (EMV, payment systems, NFC, mobile payment solutions (TSM, Wallet, HCE), card management systems, fraud management systems, personalization solutions, prepaid solutions, loyalty solutions, open loop transportation systems, payment processing, ManageATM remote management platform, POS networking devices, transportation kernel, secure card store, mobile ticketing, EMV kernel, virtual POS solutions, Host Wallet, payment gateway, switch).