prelegenci

Magdalena Tokaj

Kierownik ds. rozwoju badań w Instytucie Monitorowania Mediów, socjolog cyfrowy i analityk mediów. Bada media od 15 lat. Koncentruje się na edukacji wykorzystującej dane do planowania komunikacji marketingowej oraz mierzenia efektów kampanii promocyjnych i działań wizerunkowych. Z tego zakresu prowadzi szkolenia, zajęcia dla studentów i prelekcje na konferencjach branżowych. Autorka artykułów i opracowań w mediach branżowych i publikacjach naukowych. Współautorka książki „Media360. Od analityki do sprzedaży”. Projektowała i realizowała badania dla m.in. IKEA, Coca-Coli, PKN Orlen, Kompanii Piwowarskiej, Bayer, Michelin.