prelegenci

Paweł Wiącek

Od 10 lat, od czasu ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej  i w Szkole Głównej Handlowej  pracuje jako hub łączący potrzeby biznesu w marketingu i zespoły handlowe z zespołami rozwoju produktów informatycznych. Specjalista z zakresu omnichannel z 4-letnim doświadczeniem w cyfrowych programach zmiany dla dużych operatorów handlowych, operatorów telekomunikacyjnych, sektora finansowego w Europie Centralnej i  Wschodniej.