prelegenci

Anna Lewicka – Strzałecka

Jest autorką wielu prac naukowych z zakresu prakseologii, filozofii praktycznej, naukoznawstwa i etyki biznesu, w tym monografii: „Etyczne standardy firm i pracowników”, „Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym”, „Nędza korupcji. Jej aktualne zainteresowania, badania i publikacje koncentrują się wokół zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, etyką konsumentów, etyką finansową, konfliktem interesów, whistle blowingiem. Kierowała i uczestniczyła w wielu projektach badawczych, międzynarodowych i krajowych, między innymi: „Understanding and Responding to Societal Demands on Corporate Responsibilty”, „Citizens and Governance in a Knowledge Based Society”, „Ethics in Human Resource Management” „Praxiology and Practical Philosophy, “Etyka w polskiej gospodarce: percepcja, preferencje i normy”. Jest redaktorem naczelnym czasopisma “Prakseologia”. Współorganizuje i prowadzi w IFiS PAN ogólnopolskie seminarium etyki biznesu i socjologii ekonomicznej, wykonywała prace eksperckie między innymi dla Business Centre Club, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, urzędów różnego szczebla. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego.