prelegenci

Dorota Zielińska

Zajmuje się strategią obecności Banku w Internecie (szczególnie w mediach społecznościowych). Od 2015 r. współpracuje z CPBiI – publikuje artykuły w miesięczniku Nowoczesny Bank Spółdzielczy na temat budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o nowe media. Prowadzi badania naukowe dotyczące strategicznego wykorzystania mediów społecznościowych, konwergencji wielokanałowych usług i produktów bankowych.