prelegenci

Wojciech Pantkowski

Ponad 25 letnie doświadczenie w sektorze bankowym w zakresie zarządzania segmentem klienta detalicznego w tym odpowiedzialność za: tworzenie i wdrażanie strategii segmentu, model biznesowy, plan marketingowy, sprzedaż i rozwój produktów. Tworzenie i wdrażanie modelów obsługi w oddziałach banków oraz analiza i usprawnianie procesów obsługi klientów, kierowanie wdrożeniem programów jakości i standardów obsługi.  Kierowanie i wdrażanie projektów fuzyjnych w ramach grup bankowych HVB, BACA i UniCredit, w tym połączenia banków BPH i Pekao oraz projektów związanych  z przygotowaniem strategii i rozwojem tych banków. Przewodniczenie w Radach Nadzorczych m. in. Centrum Bankowości Bezpośredniej, Centrum Kart a także Radzie Wydawców Kart Bankowych ZBP.