prelegenci

Artur Granicki

Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, prawa transakcji finansowych oraz projektów związanych z finansowaniem przedsiębiorstw. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, jako prawnik wewnętrzny w TFI oraz w renomowanych kancelariach prawnych. Uczestniczył w wielu transakcjach kapitałowych związanych z finansowaniem podmiotów gospodarczych, emisją obligacji, zakładaniu funduszy inwestycyjnych oraz wdrożeniach nowych technologii w instytucjach finansowych.

Artur Granicki posiada tytuł radcy prawnego, jest także autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego oraz prawa spółek.