prelegenci

Arkadiusz Szczudło

Arkadiusz Szczudło specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, reklamy i mediów, nowych technologii i ochronie marki oraz zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Od początku swojej drogi zawodowej związany jest z branżą kreatywną – w szczególności mody.Arkadiusz Szczudło jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pełni również funkcję wiceprezesa Instytutu Prawa Mody – fundacji kompleksowo wspierającej branżę kreatywną i mentorem wspierającym młodych przedsiębiorców, w tym startupy. Ponadto, jest autorem pięciu blogów związanych z prawem i zawodem prawnika oraz licznych artykułów prasowych.