prelegenci

Zuzanna Walczyk

Zuzanna Walczyk specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych. Pracowała również jako wewnętrzny prawnik w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, gdzie zajmowała się obsługą korporacyjną i regulacyjną towarzystwa jako spółki akcyjnej i podmiotu nadzorowanego oraz współpracowała ze wszystkimi departamentami.Tytuł magistra uzyskała na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Zuzanna Walczyk jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.