prelegenci

Sylwia Bilska

Dynamiczny i doświadczony lider biznesu, odnoszący sukcesy w sektorze nowych technologii i FMCG. Ponad 15 letnie doświadczenie z zakresu e-commerce, dóbr konsumenckich, B2B i B2C na rynkach rozwiniętych i rozwijających się (Polska, Rosja, Ukraina, Turcja, Czechy, Rumunia i inne); 10 letnie doświadczenie C-level w departamentach marketingu, sprzedaży i strategii, wykształcenie prawnicze, absolwentka European Executive MBA. Pracowała dla firm takich jak  Avon, Philip Morris and Oriflame. Ostatnio General Manager na Polskę i Centralną Europę w PayU. Obecnie Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej w dwóch spółkach Fintech grupy MCI – DotPay i eCard i Wice Prezes Zarządu Polskiej Izby Informatyzacji i Telekomuniacji (PIIT). Od 2012 aktywnie wspiera programy mentoringowe dla kobiet i start-upów. W 2016 otrzymała tytuł Digital Champion nadany przez Forum of Digital Business Leaders a w 2017 wyróżniona jako Charismatic Leader przez WhyStory Magazine.