Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56
CEDP 2018 | XI Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2018

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

prelegenci

Mariusz Busiło

Mariusz doradza podmiotom prywatnym i administracji publicznej w sprawach regulacyjnych i aspektach komercyjnych prawa telekomunikacyjnego, mediów i nowych technologii, prawa konkurencji, autorskiego i internetowego.Brał udział w szerokim spektrum prac legislacyjnych nad projektami ustaw i rozporządzeń z obszaru telekomunikacji, mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, pracując w szczególności w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

Uczestniczył w pracach grup roboczych przy Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), oraz Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT).Mariusz jest ekspertem w zakresie problematyki pól elektromagnetycznych PEM przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z ramienia Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej.