prelegenci

Jacek Zadrożny

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista ds cyfrowej dostępności. Od 18 lat zajmuje się sprawami na styku niepełnosprawności i nowoczesnych technologii, w tym dostępnością informacji, technologiami asystującymi i cyfrowym włączeniem osób niepełnosprawnych. Jest autorem wielu publikacji poświęconych tematyce dostępności i wykorzystaniu technologii, a na co dzień prowadzi serwis tematyczny pod adresem http://informaton.pl. Jest członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Komisji Ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich, Grupy ds Dostępności Zasobów Cyfrowych SPRUC i współzałożycielem Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni.