prelegenci

Igor Zacharjasz

W organizacji Visa odpowiada za Inkubator Innowacji w Warszawie, koordynując współpracę z organizacjami współtworzącymi Inkubator (m.in. banki, agenci rozliczeniowi, startupy).