prelegenci

Agnieszka Huterska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 50 publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych. Jest kierownikiem projektu badawczego „Lokalne uwarunkowania akceptacji i stosowania płatności bezgotówkowych w Polsce” realizowanego we współpracy z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół bankowości, wykluczenia finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia płatniczego.