prelegenci

Agnieszka Huterska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Finansami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół bankowości i instrumentów finansowych. W swoim dorobku naukowym posiada 40 publikacji z dziedziny nauk ekonomicznych.