prelegenci

Michał Jędraszak

CEO, Straal. Michał Jędraszak jest doświadczonym menedżerem łączącym dogłębne zrozumienie świata technologii z wysokimi kompetencjami biznesowymi. Przed dołączeniem do Straal rozwijał swoje umiejętności menedżerskie oraz analityczne w wiodącej firmie konsultingowej The Boston Consulting Group, gdzie zajmował się doradztwem strategicznym dla organizacji sektora usług finansowych. W Straal Michał odpowiada za tworzenie i wdrażanie strategii rynkowej firmy, koordynację działań rozwojowych oraz owocną współpracę ze wszystkimi interesariuszami. Jest absolwentem Inżynierii Mechanicznej w Imperial College London.