prelegenci

Stanisław Kasiewicz

Absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH), profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ukończenia studiów (1971 r.) pracownik tej uczelni. Obecnie pracownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Był członkiem rad nadzorczych: OFE PTE Orzeł, PKO BP SA, BFG, OFE Warta. Uczestniczył w licznych badaniach naukowych nad zagadnieniami dotyczącymi: konkurencyjności, globalizacji, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, upadłością, ryzyka i regulacji. Był wykładowcą na szkoleniach pracowników centralnej administracji w zakresie dokonywania Oceny Skutków Regulacji (OSR). Był długoletnim członkiem zespołu prof. L. Balcerowicza przygotowującego fundamenty polskiej reformy gospodarczej, odpowiedzialnym za opracowanie założeń i zasad działania przedsiębiorstw w obszarze inwestycyjnym. W latach 1999–2001 był członkiem Zespołu doradców ds. Reprywatyzacji przy Ministrze Skarbu Państwa i ekspertem rządowym w sejmowej Komisji do spraw projektu ustawy o reprywatyzacji. Jest autorem ponad 260 publikacji naukowych. Aktualnie jest członkiem Rady Programowej trzech kwartalników naukowych z dyscypliny nauk ekonomicznych. Sekretarz Naukowy ALTERUM.

Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Konferencji Central European Digital Payments.