prelegenci

Robert Klepacz

Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski.

W pracy zawodowej zajmuje się problematyką polityki i rozwoju systemów płatności, regulacjami prawnymi, analizami i badaniami z zakresu funkcjonowania systemów płatności, usług płatniczych, rynku kart płatniczych oraz innowacyjnych instrumentów płatniczych.

Członek grupy roboczej ds. polityki systemów płatności (Payment Policy Working Group) przy Europejskim Banku Centralnym.