prelegenci

Artur Miękina

Absolwent Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach paperless, eID, podpisu elektronicznego, a także usług zaufania i identyfikacji elektronicznej wynikających z rozporządzenia eIDAS . Współtworzył jedno z kwalifikowanych Centrów Certyfikacji w Polsce oraz uczestniczył w kluczowych projektach informatycznych z zakresu identyfikacji i uwierzytelniania. Ekspert ENISA i PIIT Kierownik Zespołu Projektów Kluczowych w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems.