prelegenci

Tomasz Polichnowski

Konsultant w branży rozwoju technologii Inteligentnych Systemów Transportowych ITS. Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w obszarze ITS w zakresie ruchu drogowego. Absolwent Politechniki Szczecińskiej na kierunku Transport oraz Studiów Podyplomowych na Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Symulacja komputerowa ruchu drogowego oraz Politechniki Warszawskiej - Rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów w dziedzinie ITS, zarówno dla podmiotów publicznych i komercyjnych, obejmujących obszary miejskie jak i drogi krajowe.