prelegenci

Kajetan Wojsyk

Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw otwartości danych publicznych. Doradca w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Doktorat nauk technicznych uzyskał w 1983 r. w Politechnice Warszawskiej. Wieloletni nauczyciel akademicki w kilku uczelniach. W latach 1994-2011  pracował w Urzędzie Miasta Częstochowy, gdzie zajmował się problemami informatyzacji. W okresie późniejszym m.in. dyrektor  w Centrum Projektów Informatycznych MSWiA oraz w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.  

Autor licznych publikacji dotyczących różnych aspektów informatyzacji administracji publicznej, w szczególności skutków działania prawa informatycznego. Współautor 2 wydań komentarza do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, autor e-podręcznika dot. e-usług.