prelegenci

Sławomir Huczała

Innowator, projektant i konstruktor w branży high-tech industry, specjalizujący się w dziedzinie bezprzewodowej transmisji danych. Zrealizował wiele projektów technologicznych, skomercjalizowanych przez wiodące firmy na rynku. Twórca dronoidów -profesjonalnych, bezzałogowych systemów latających, pływających i lądowych. Wielokrotnie nagradzany przez specjalistów za autorskie, innowacyjne rozwiązania, które wyprzedzają obecnie stosowane, tworzą nową jakość i podnoszą poziom bezpieczeństwa.