prelegenci

Sławomir Kosieliński

Prezes Fundacji Instytut Mikromakro

Historyk, publicysta, zastępca dyrektora Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Pomysłodawca i współautor badań nad rynkiem dronów w Polsce. Popularyzator zastosowań nauki i techniki, organizator m. in. konkursów dla zespołów akademickich Droniada (od 2014) oraz pokazów o technologiach robotycznych, satelitarnych i kosmicznych w ramach Święta Województwa Lubuskiego (od 2015).