prelegenci

Beata Paxdorf

Dr,  of counsel w kancelarii Gawroński& Partners SKA.

Zajmuje się prawem bankowym i procesami.Jest autorką wielu publikacji z dziedziny prawa bankowego - w tym m.in. Komentarza do Ustawy o kredycie hipotecznym, współautorką nowego komentarza do polskiego AML, współautorką komentarza do Ustawy Prawo Bankowe pod red.Prof. dr hab.Hanny Gronkiewicz - Waltz.