prelegenci

Jarosław Badurek

Dr hab. inż. Jarosław Badurek jest informatykiem, od ponad 20 lat projektującym systemy informatyki gospodarczej w międzynarodowych koncernach przemysłowych, obecnie UTM (Bawaria, RFN). Naukowo współpracuje z Politechniką Gdańską.

Autor ok. 300 publikacji naukowych, specjalistycznych, popularno-naukowych, od roku 1994 systematycznie współpracuje z „Computerworld”.