prelegenci

Marta Jakubowska

Absolwentka wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a obecnie także Doktorantka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarzadzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2015 roku jest członkiem Koła Naukowego Forum e-Biznesu (w 2016-2017 jako wiceprezes), a także współorganizatorką corocznych dwóch ogólnopolskich konferencji: Dni e-Biznesu (2017, 2018) i Dzień Technologii Mobilnych (2016-2017).  Nagrodzona dwiema nagrodami za pracę magisterską pt. „Nowoczesne metody walki z szarą strefą na przykładzie fiskalizacji online i projektów promowania rozwoju obrotu bezgotówkowego”, a także autorka sześciu publikacji naukowych dotyczących systemów płatności. Od 2018 roku jest także członkiem zespołu badawczego prof. Michała Polasika, w projekcie pt. „Wpływ rozwoju FinTech oraz regulacji prawnych na innowacje na rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej: strategie sektora finansowego i potrzeby konsumentów”, w ramach Grantu NCN.

Prywatnie pasjonatka kryminałów, literatury faktu a także treningu funkcjonalnego.