prelegenci

Barftłomiej Nocoń

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, specjalność handel zagraniczny oraz stypendysta The Swedish School of Economics and Business Administration w Helsinkach. Z obszarem bankowości oraz zarządzaniem finansami online związany od początku swojej kariery zawodowej. W latach 1999-2007 pracował w Grupie Banku BPH S.A. Od 2007 r. do 2018r. w Banku Pekao S.A. zarządzał obszarem digital banking i był odpowiedzialny za realizację strategii wielokanałowej obsługi oraz rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej dla klientów detalicznych oraz małych i mikro firm. W latach 2010-2018 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Contact Center – Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. w Krakowie. Bartłomiej Nocoń był również wiceprzewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich w okresie 2016-2018r.

Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami w sektorze usług finansowych. Wielokrotny prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych zagadnieniom z obszaru zarządzania i sprzedaży
w kanałach elektronicznych oraz aspektom związanym z nowoczesnymi technologiami IT i cyberbezpieczeństwem.