Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56
CEDP 2018 | XI Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2018

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/medserv/domains/conkarta.pl/public_html/app/controler/page.php on line 56

prelegenci

Anna Franusz

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jestem także autorką wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego (w tym przed sądem arbitrażowym), prawa ochrony konsumentów (m.in. na rynku mediów elektronicznych), w tym dla wydawnictwa C.H. Beck. Interesuję się postępowaniem cywilnym, prawem ochrony danych osobowych, w szczególności tematyką postępowań przed organami nadzoru, dochodzeniem roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochrony danych osobowych.  

Jest arbitrem sądu polubownego przy Izbie Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii.