Pragniemy podziękować wszystkim instytucjom, sponsorom, partnerom i mediom za ich wsparcie oraz zaangażowanie w organizację Konferencji Central European Digital Payments 2017

                                                                                     Organizatorzy

O KONFERENCJI

Konferencja Central European Digital Payments - Warsaw 2017

Temat wiodący:

Płatności dla klientów wygodne jak nigdy

12 – 13 grudnia 2017r., Hotel Novotel Warszawa Centrum

Główny Organizator
Współorganizator

Mamy ogromną przyjemności poinformować Państwa, że rozpoczęły się przygotowania do Konferencji Central European Digital Payments Warsaw organizowanej, choć pod nową nazwą, ale już po raz dziesiąty. Zmiana nazwy Konferencji z Central European Electronic Card na obecną to świadectwo szybko zachodzących zmian w otaczającym nas świecie płatności – rzeczywistości coraz bardziej zdigitalizowanej, w której np. to płatności mobilne a nie karty płatnicze, nawet te z mikroprocesorami, są dziś nośnikami postępu i symbolami rewolucji FinTech.

Jest to już IV ( od 2001 r.) generacja tej konferencji. Ale niezmiennie jest ona w naszym kraju najważniejszym corocznym spotkaniem szeroko rozumianej branży nowoczesnych płatności z Polski i Europy Centralnej. Podczas dwudniowych obrad  ponad 300 gości z kraju i zagranicy ma okazję zapoznać się z kilkudziesięcioma specjalistycznymi prezentacjami oraz do wielu bezpośrednich spotkań.

W dobie radykalnych zmian w technologiach płatności wiodącymi wyznacznikami szczególnego zainteresowania organizatorów tegorocznej Konferencji  jest   kilka istotnych  haseł-drogowskazów: Commerce  – Mobility – FinTech– RegTech – Identity – Security.

Nawiązując do ubiegłorocznego hasła przewodniego konferencji: Klient w centrum uwagi, w tym roku jej motyw przewodni to: Płatności dla klientów wygodne jak nigdy.

Merytoryczny i frekwencyjny sukces Konferencji to w dużej mierze zasługa jej partnerów i patronów od lat aktywnie współpracujących przy tworzeniu jej programu.

Współorganizatorem dwóch ostatnich edycji Konferencji  był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku z Konferencją związane są współpracą i honorowymi patronatami takie instytucje jak:  Związek Banków Polskich i jego wyspecjalizowany organ - Rada Wydawców Kart Bankowych, Ministerstwo Gospodarki /Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Izba Gospodarki Elektronicznej, Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Platynowym Sponsorem Konferencji CEDP jest Visa.

Do udziału w tegorocznej Konferencji, poza uczestniczącymi w niej rokrocznie specjalistami, planujemy ponownie zaprosić reprezentację młodej generacji użytkowników  nowoczesnych płatności: studentów uczelni ekonomicznych i młodych ludzi związanych z technologiami IT.

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami promocji Państwa firmy podczas Konferencji poprzez:

 • sponsoring, patronat, partnerstwo
 • przedstawienie merytorycznej prezentacji
 • reklamę wizualną
 • stoisko informacyjne
 • organizację specjalistycznych warsztatów
 • inne własne pomysły

oraz do aktywnego udziału w Konferencji i współpracy przy jej organizacji. Jesteśmy otwarci na wszelkie  propozycje i sugestie dotyczące np. rozszerzenia proponowanej tematyki Konferencji o kwestie Państwa interesujące.

Imprezy towarzyszące Konferencji

Premiera dziewiątego   wydania Almanachu „ Polskie Karty 2018”

Podczas Konferencji CEDP 2017 ukaże się kolejne, dziewiąte już , wydanie Almanachu „Polskie Karty”, przygotowane na rok 2018, wydawnictwa będącego kompendium wiedzy o polskim rynku kartowym – instytucjach,  firmach, ludziach i kartach w Polsce. Dotychczasowe wydania Almanachu spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem branży dając jednocześnie  zarówno firmom jak i osobom zaangażowanym w rozwój branży kartowej w Polsce, jedyną w swoim rodzaju okazję do szerszego zaprezentowania się na polskim rynku. Więcej  szczegółów na : www.cardsalmanach.eu.

 • 1

  Spotkanie fachowców

  Konferencja Central European Digital Payments
  (wcześniej KARTA i Central European Electronic Card) stanowi od szesnastu już lat największe w Polsce coroczne spotkanie polskich i zagranicznych specjalistów aktywnych w dziedzinie systemów kartowych różnego przeznaczenia oraz nowoczesnych metod płatności. Od 2015 r. obszarami szczególnego zainteresowania uczestników Konferencji są następujące tematy:
  – Commerce
  – Payment
  – FinTech
  – Mobility
  – RegTech
  – Identity
  – Security
  – Smart City
  i to one tworzą oś programową konferencji.

  Czytaj więcej

 • 2

  Aktualna tematyka

  Zmiany w obszarze nowoczesnych technologii płatniczych, systemów kartowych rożnego przeznaczenia i szerzej – nowoczesnych technologii IT wykorzystywanych w świecie e-identyfikacji, e-płatności, e-Commerce, e-zdrowia czy e-administracji są tak daleko idące, że każdego roku zestaw tematów poruszanych na Konferencji CEDP jest wyjątkowo bogaty. Co roku wybieramy też dla Konferencji CEDP temat wiodący – w 2017 roku  jest nim  „Płatności dla klientów wygodne jak nigdy”. W poprzednich latach tematami przewodnimi konferencji były: „Klient w centrum uwagi”, „Przyszłość płatności” czy „Nowoczesne płatności w Polsce: 25 lat doświadczeń a wyzwania i perspektywy lat najbliższych”.

  Czytaj więcej

 • 3

  Znani prelegenci

  Przez szesnaście lat organizacji konferencji Central European Digital Payments zawsze staraliśmy się uwzględniać w ich programie najbardziej ważne i aktualne tematy. Jednocześnie, z powodzeniem, zapewnialiśmy dla ich prezentacji osoby najbardziej kompetentne. W praktyce byli to często autorzy nowych rozwiązań technologicznych lub menedżerowie odpowiedzialni za tworzenie nowych produktów albo za ich biznesowe, rynkowe wdrożenia. Tak więc z prezentacjami podczas konferencji „KARTA” i CEEC wystąpili w minionych latach wszyscy ważni przedstawiciele polskich lub działających w Polsce instytucji i firm z obszarów objętych tematyką konferencji – przykładowo takie osoby jak Małgorzata 0”Shaughnessy, Katarzyna Śledziewska, Jan Byrski, Janusz Diemko, Krzysztof Korus, Henryk Kułakowski, Maciej Łuczak, Michał Macierzyński, Wiesław Paluszyński, Krzysztof Piech, Krzysztof Pietraszkiewicz, Bogusław Prokop, Grzegorz Wójcik. Wśród prezenterów nie brakowało także przedstawicieli firm zagranicznych zainteresowanych polskim rynkiem – jak Jean-Noel Georges (Frost & Sullivan), Maris Cakste (MeaWallet), Roman Dzavoronok (DanubePay) czy Eric Putter (Payment Redesign) oraz Nigel Reavley (FIME).

  Czytaj więcej

Rejestracja

Co roku w Konferencji CEDP uczestniczy ok. 350 osób z kraju i zagranicy. Odpowiednio wczesne zgłoszenie udziału w niej to gwarancja wczesnego zapoznania się z agendą, spokojnego wyboru interesujących prezentacji, umówienia spotkań biznesowych, otrzymywania aktualnych informacji o Konferencji

Czytaj więcej

Cenniki

Firmom zainteresowanym aktywną promocją podczas Konferencji CEDP  zarówno swoich osiągnięć jak i i produktów oferujemy od lat różnorodne możliwości promocji w jej trakcie i skutecznego dotarcia do jej uczestników. Przygotowaliśmy specjalne pakiety sponsorskie, sprawdzone w poprzednich edycjach Konferencji, ale nie wykluczamy możliwości ich indywidualnego dopasowania do potrzeb i pomysłów naszych sponsorów i partnerów.

Czytaj więcej

Almanach „Polskie Karty 2018”

W czasie Konferencji CEEC a obecnie CEDP odbywa się rokrocznie premiera unikalnego wydawnictwa – polsko- i anglojęzycznego -Almanachu „Polskie Karty”.

Czytaj więcej

Konkursy i Polska Gala Digital Payments

Od czasu przekształcenia konferencji KARTA w Konferencję CEEC a obecnie CEDP pierwszy dzień Konferencji kończy wieczorne, uroczyste spotkanie jej uczestników, a szerzej - środowiska nowoczesnych płatności w Polsce - Polska Gala Digital Payment. Część oficjalna to finał kilku konkursów na Najlepsze polskie produkty FinTech i uhonorowanie ich zwycięzców. Natomiast po jej zakończeniu w części już bardziej prywatnej, w luźnej atmosferze, przy muzyce i przy dobrym jedzeniu, to po prostu spotkanie przyjaciół od lat aktywnych w biznesie płatniczym i wspólnie decydujących o jego rozwoju.

Czytaj więcej

Archiwum

Konferencja KARTA i CEEC to faktyczny świadek, i po części stymulator, rozwoju polskiego biznesu kartowego w wielu obszarach. Zainteresowanych  zapraszamy do  Archiwum tego wydarzenia… Archiwum to także skarbnica wiedzy na przykład dla studentów piszących prace magisterskie czy licencjackie z tematyki obrotu bezgotówkowego.…

Czytaj więcej

 • Platynowy Sponsor
 • Złoty Partner
 • Srebrny Sponsor
 • Srebrny Sponsor
 • Srebrny Sponsor
 • Srebrny Sponsor